Sistem Bileşenleri
Sistem Bileşenleri

Pompa ve dağıtıcılardan sonra, yağlama sistemini oluşturan yardımcı elemanlardır. Bunlar; pompadan çıkan yağlayıcının dağıtım elemanlarına ve yağlanacak noktalara kadar sevk edilmesine olanak sağlar. Ayrıca sistem bileşenleri yağlama sisteminin kullanım yeri ve şekline, kullanıcının isteklerine göre değişiklik göstermektedir.

Merkezi yağlama sistemleri yüksek basınçlarda yağlayıcı sevkiyatına olanak sağlayan sistemlerdir. Yağlayıcının basınç üreten pompadan çıkıp, istenilen yatağa sevkiyatının sağlanmasında bağlantı parçalarına ihtiyaç vardır. Bu bağlantı parçaları; yapılan projeye göre rekorlar, nipeller, T- bağlantılar, adaptörler, yüksek basınç hortumları, hortum başlıkları ve çelik çekme borulardan oluşurlar. Yağlama sisteminin uygulanacağı ortama göre paslanmaz opsiyonları bulunmaktadır.

Çift hatlı sistem bileşenlerindendir. Temel çalışma prensibi 4/2 valfler gibidir. Kullanım yeri ve amacına göre mekanik, havalı veya elektrikli modelleri mevcuttur. Maksimum 400 bar çalışma basınçlarına sahiptirler. Kullanıldıkları sistem gereği yüksek basınçlara dayanıklılardır. Elektrikli modellerinde 24 VDC, 230 VAC; mekanik modellerinde ise elektirksel uyarı alma opsinoyel seçeneği vardır.

Çift hatlı sistemlerde sistemi bütünleyen elemanlardandır. Sistemdeki konumu itibari ile sistemin basınçsal ve elektriksel olarak kontrolünü sağlayan elemanlardır. opsiyonel olarak mekanik ve elektrikli modelleri mevcuttur.

Püskürtme sistemlerinde yağlayıcının uygulama alanına püskürtülmesini sağlayan aparatlardır. Yağlayıcını sevk edilmesinde etkin rol oynayan havanın kontrol durumuna göre kontrollü ve kontrolsüz modelleri mevcuttur. Farklı miktarda hava ihtiyaçlarına göre çalışırlar. Yüksek çalışma basınçlarına sahiptirler. Hava kontrollü modellerinde ; kullanıcı isteklerine göre elektriksel ikaz almak mümkündür.


Tüm alanlar zorunludur.