Sirkülasyon Sistemleri
Sirkülasyon Sistemleri

Sıvı Yağ Sirkülasyon Sistemleri, yağlamanın yanında soğutma ve temizlemenin de gerektiği bölgelerde kullanılır. Uygulama alanları içerisinde kağıt makinaları, endüstriyel fanlar ve dişli kutuları yer almaktadır. Merkezi yağlama sistemleri yüksek kalite yağlayıcıyı doğru miktarlarda yağlama noktasına taşır. Aynı zamanda yüksek sıcaklıklarda çalışabilir ve sistemi kir, hava ve sudan korur.

Yağlama noktalarından geçen yağlar, tekrar kullanılmak üzere sistem rezervuarına geri döner.

Sıvı Yağ Sirkülasyon Sistemleri aşağıdaki şekillerde dizayn edilebilir;

Pompa çıkışının orifisli borular, ayarlanabilir dağıtıcılar, akış metreler gibi hidrolik sınırlayıcılarla eşit olarak bölünmesi.

Pompa çıkışının akış limitleyici ya da progressive dağıtıcılar yardımı ile hacimsel olarak bölünmesi.

Pompa çıkışının multicircuit pompalar yardımıyla hacimsel olarak bölünmesi.

Sistem dizaynı, aşağıdaki veriler doğrultusunda yapılmaktadır;

İşletme koşulları ( vizkositenin değişmesine neden olan ortam sıcaklığı )

Gerekli yağlayıcı miktarı

Sirkülasyon sisteminin ölçüleri

Elektriksel uyarılar

Sistemler ağır sanayi ve kağıt fabrikalarında bulunan hemen hemen bütün makinaların sadece yağlamaları için değil, aynı zamanda soğutmalarını sağlamak için de kullanılmaktadır. Aynı zamanda su, toz ve hava partiküllerini de elimine eder.

Pompa ünitesi, yağlayıcıyı ayar valflerine gönderir. Ayarlanabilir debiler görsel ve elektriksel olarak kontrol edilebilmektedir.

40000 litreye ulaşan rezervuar kapasitesiyle 0,01-3000 l/dk debilerde yağlayıcı sevk etme imkanı sunar.


Tüm alanlar zorunludur.