Progresif Sistemler
Progresif Sistemler

Pompadan çıkan yağlayıcı, progressive dağıtıcılar yardımı ile yağlama noktalarına ulaştırılır. Progressive Sistemler “Kademeli Sistemler” olarak tanımlanır. Bunun nedeni yağlama noktalarına ihtiyaçları doğrultusunda yağlayıcı sağlamak için dağıtıcılar arasında da geçişlerin kullanılmasıdır. Kısaca progressive bir dağıtıcıdan çıkan hat, doğrudan yağlama noktasına bağlanabileceği gibi diğer bir progressive dağıtıcıya da bağlanabilir.

Gresle yağlama yapılan yerlerde Tek Hatlı Sistemlere alternatif olarak kullanılmaktadır.

Kademeli sistemler; sıvı yağ, yarı akışkan gres ve 000-2 numara gresler için dizayn edilmiştir.

Sistemler küçük ve orta ölçekli ekipmanlar için tasarlanmıştır. Matbaalar, iş makinaları, beton santralleri, asfalt plentleri, kırıcılar, tarım makinaları, endüstriyel presler ve rüzgar türbinlerinde sıkça kullanılmaktadır.

150 yağlama noktasına kadar tasarım yapılabilmektedir. Blok, segmentli ya da modüler olmak üzere 2 çıkıştan 20 çıkışa kadar dizayn edilebilen, 0,01 cc ile 6000 cc/dk arasında yağ verebilen dağıtıcılar mevcuttur. 300 bar’a kadar çıkabilen çalışma basıncı ile güvenilir yağlama sağlar.

Progresif Sistem Dağıtıcıları

Tüm alanlar zorunludur.