Elektrikli Pompalar
Elektrikli Pompalar

Ana hat üzerinden yağlayıcıyı (yağ veya gresi) önceden belirlenmiş bir miktarda yağlayıcıyı (volümetrik dozajlayıcılara (enjektörler)) yönlendiren bağımsız bir pompalama ünitesinden oluşur. Bu hacimsel dozaj üniteleri iki aşamada çalışır: ilk aşamada sistemin basınçlandırılması (40-300 bar) ile birlikte yağlama maddesinin dağıtımına izin verir. Doz yükleme (dekompresyon), sistem basınç altında olmadığında ikinci aşamada meydana gelir. Her enjektör önceden belirlenmiş miktarlarda yağlayıcıyı verecek şekilde ayarlanabilir.

Güç Kaynağı : 24 V DC - 230/400 V AC - 50 Hz - 275/480 V AC - 60 Hz - pnömatik

Yağlama Oturumu Yönetimi : Her döngüde

Kontrol : Her kritik kullanıcı için farklı kontrol seçenekleri

Kurulum Tipi : Sabit ve hareketli makinelerde

Maksimum Basınç : 300 Bar

Bu isim ile tanımlanırlar, çünkü yağlama maddesi dağıtımı, pompalama ünitesi tarafından dönüşümlü olarak beslenen iki ayrı hat üzerinden gerçekleşir. Buna karşılık iki hat, önceden tanımlanmış miktarlarda yağlayıcıyı dağıtmak için özel olarak ayarlanabilen, bunlara bağlı hacimsel dağıtıcıları besler.

Güç Kaynağı : 230/400 V AC - 50 Hz - 275/480 V AC - 60 Hz - pnömatik

Yağlama Oturumu Yönetimi : Her döngüde

Kontrol : Her kritik kullanıcı için farklı kontrol seçenekleri

Kurulum Tipi : Sabit makinelerde

Maksimum Basınç : 400 Bar

Önceden belirlenmiş miktarlarda yağ veya gres ile çok sayıda yağlam noktasının (16'ya kadar) yağlanmasına izin veren merkezi bir pompalama istasyonundan oluşur. Pompalama ünitesi, bir kamın hareketi ile yağlayıcıyı borulara bağlı çeşitli teslimatlara arka arkaya iten birkaç pompalama elemanı ile radyal olarak yerleştirilmiş bir elektrikli pompadan oluşur.

Güç Kaynağı : 230/400 V AC - 50 Hz - 275/480 V AC - 60 Hz - pnömatik

Yağlama Oturumu Yönetimi : Zaman Kontrollü

Kontrol : Her kritik kullanıcı için farklı kontrol seçenekleri

Kurulum Tipi : Sabit makinelerde

Maksimum Basınç : 400 Bar

Birkaç çıkışa sahip hacimsel distribütörleri besleyen bağımsız bir pompalama ünitesinden oluşur. Yağlayıcının önceden belirlenmiş bir miktarda dağıtımı, önceki sistemlerde olduğu gibi aynı anda değil, ilerleyen bir sekans aracılığıyla gerçekleşir.

Güç Kaynağı : 12/24 V DC - 230/400 V AC - 50 Hz - 275/480 V AC - 60 Hz - pnömatik

Yağlama Oturumu Yönetimi : Zaman Kontrollü

Kontrol : Her kritik kullanıcı için farklı kontrol seçenekleri

Kurulum Tipi : Sabit ve hareketli makinelerde

Maksimum Basınç : 300 Bar


Elektrikli Pompa Kataloğu (PDF)
Tüm alanlar zorunludur.