Metal İşleme
Metal İşleme

Son zamanlarda Türkiye’de büyük bir hızla artış gösteren endüstrileşme ve sanayileşme metal işleme sektörünü doğru orantılı olarak etkilemektedir. Metal işleme sektöründeki firmalar en son teknoloji makine yatırımlarıyla dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Buna rağmen bu gelişmeler yoğun rekabeti de beraberinde getirmekte ve buna bağlı olarak sektördeki firmalar mevcut kapasitelerini en verimli şekilde kullanabilmenin yollarını aramakta ve Ar-Ge çalışmalarıyla yeni yöntemler geliştirmektedir.

Fabrikaya hammadde olarak giren metal değişik işlemlerden geçerek son halini alır. Bu işlemler esnasında çeşitli amaçlarla yağlayıcılar kullanılmaktadır. Geniş ürün portföyüyle bütün metal işleme operasyonlarını kapsayacak çözümler sunmaktadır. Ürünlerinin en çarpıcı özelliği uzun süre kullanılıyor olabilmeleri ve birim maliyetleri düşürmeyi hedefleyen özelliklerinin geliştirilmiş olmasıdır.

Tüm alanlar zorunludur.